Privacybeleid Citysaurus Amsterdam BV

Deze website: www.dutchmastershop.com (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door Citysaurus Amsterdam BV, gevestigd aan de Weteringschans 2, 1017 SG te Amsterdam (hierna: “Citysaurus”). Wanneer u deze website bezoekt, kan Citysaurus uw persoonsgegevens verzamelen en vervolgens verwerken. Dit kan direct gebeuren (zodra u om informatie wordt gevraagd) of indirect.

Citysaurus waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wettelijke voorschriften op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als u gebruik maakt van deze Website, legt Citysaurus persoonsgegevens van u vast. Citysaurus zal deze persoonsgegevens gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik te maken van deze Website, om een ​​beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, om met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, en om oneigenlijk gebruik van deze Website te bestrijden.

Citysaurus verzamelt en gebruikt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Citysaurus zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wanneer u een eigen account aanmaakt op deze Website, blijven uw gegevens opgeslagen en inzichtelijk in uw persoonlijke klantomgeving zolang u klant bij ons bent. Ook zullen wij uw persoonsgegevens nooit met andere partijen delen, behalve zoals hierboven anders aangegeven of in het geval van een gerechtelijk bevel.

Bijzondere persoonsgegevens

Citysaurus verwerkt via de Website geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens die betrekking hebben op politieke opvattingen, geloofsovertuiging of uw gezondheid) zonder uw toestemming.

Koekjes

Deze website maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst en door de website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de website bezoekt.

Citysaurus maakt gebruik van cookies om deze Website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en de beste informatie te verstrekken. De Europese wetgeving maakt onderscheid tussen cookies die functioneel of niet privacygevoelig zijn en cookies die wel privacygevoelig kunnen zijn (PII). Deze Website gebruikt beide soorten cookies. Citysaurus gebruikt geen cookies om andere informatie over u of uw persoonlijke computer te verzamelen.

U kunt uw cookievoorkeuren voor deze Website direct wijzigen. Bestaande cookies kunt u verwijderen door de instructies in het helpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de Website niet goed functioneren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Citysaurus beschouwt een adequate bescherming van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt daarom fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, wijziging, ongeoorloofde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Veranderingen

Tot slot wil Citysaurus u erop wijzen dat zij wijzigingen kan aanbrengen in dit privacybeleid. Het verdient dan ook aanbeveling om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Button details
Bedankt! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.